Historie plemene PRT

Jeden z anglikánských loveckých duchovních, reverend John Russell z Devonu, vytvořil toto plemeno na počátku 19. století a dal mu své jméno. Reverend byl nadšený lovec lišek a potřeboval odvážného a inteligentního psa, který by stačil doběhnout honiče, byl vytrvalý a dokázal se vypořádat s protivníkem v podzemní noře. Tento teriér neměl lišky zadávit, ale vytrvale je hlásit a vyhnat z nory. V tom se lišil od jiných plemen teriérů. Když "neloví" Parson (Jack) Russellův terriér lišky, milerád se jako specialista vypořádá s jakoukoliv jinou škodnou. V chovu se především klade důraz na povahu a stavbu těla, uzpůsobenou práci pod zemí. 

      

Dokud nebyl Parson (Jack) Russell oficiálně uznán a nebyl pro toto plemeno oficiální standard, nemohli se tito psi zúčastňovat výstav a nebyli ani registrováni ve "STUD BOOK KENNEL CLUBU". Nezávazný standard byl například zveřejněn v periodiku "Der Terrier" v červnovém čísle 1985 v Německu. V lednu 1990 následovalo pak oficiální uznání anglickým Kennel Clubem a v červenci téhož roku také uznání FCI. V roce 1991 byla na Cruft`s Dog Show poprvé otevřena třída pro Parson (Jack) Russell Terriéra. Standard Parson Russell teriéra popisuje skoro kvadraticky stavěného psa doslova: Délka hřbetu od kohoutku k nasazení ocasu je mírně delší než výška od kohoutku k zemi. Vítězem na Cruft`s 91 je pak takto stavěný pes amerického chovu.

V roce 2001 se FCI usneslo, že je nutné dosavadního Parson Jack Russell teriéra přejmenovat na Parson Russell teriéra. Vedle tohoto, původního plemene, vzniklo ještě jedno, FCI prozatímně uznané a "uměle" vzniklé plemeno a to plemeno Jack Russell teriér. Od svého historicky původního kolegy se liší právě svou historií, kohoutkovou výškou, která by se měla pohybovat v rozmezí 25-30 cm a obdélníkovou stavbou těla. Jack Russell teriér je zařazen do FCI skupiny č. III, sekce nízkonohých teriérů, narozdíl od Parson Russell teriéra, který se řadí mezi teriéry vysokonohé. Také je u Jack Russell teriéra povoleno více barvy a barevných ploten, oční víčka musí být dobře pigmentovaná oproti Parson Russell teriérovi a mírné rozdíly jsou také v nasazení a klopení uší. Jedná se o plemeno australské, typičtí jedinci tohoto plemene by měli mít ve svých průkazech původu australské předky, ale momentálně je v tom značný zmatek a po celé Evropě se nacházejí jedinci s různými předky, od Parson Russell teriérů počínaje po nejrůznější křížence konče. Opravdoví "australští" Jack Russell teriéři se vyskytují jen velmi vzácně!

Autor: Urbanová Leona

Chovatelská stanice: Paleur

www.parson-jack-russell.wz.cz

Historie chovu PRT v ČR 

Počátky chovu Parson Russell teriérů v České republice sahají do roku 1991, kdy byla přivezena do ČR první fena ze Švýcarska, Zara v. Rohrigmoos po Foxwarren předcích. Ta však odchovala pouze jeden vrh v chovatelské stanici „Interris“, paní ing. arch. Zdeny Zábrodské (po Burberry of Highfast) a dále nebyla chovně využívána. Z tohoto vrhu byli uchovněni dva jedinci, pes a fena (Nugget a Nancy Jack Interris). Zatímco pes ani jednou nekryl a nakonec pro vylučující vadu (špatné postavení špičáků) byl z chovu stáhnut, fena měla jeden vrh v chov. stanici "Parry Equicanis". Z tohoto vrhu byl uchovněn pes Aron Parry Equicanis (Ridley Festival x Nancy Jack Interris), který začal být využíván v chovu až po roce 2000 (např. v chov. stanici "Kutcher-chan" a "z Krumlovského zámku").
Dále v roce 1996 importovala chov. stanice "Interris" rakouskou fenu Meggie v. d. Heulisse (Burberry of Highfast x Nizzy of Highfast) z chov. stanice "v. d. Heulisse" paní Christiny Fröhlich. Tato byla uchovněna a stala se matkou šesti vrhů (O, P, R, S, U a W). Tři vrhy měla po psu, importu z Anglie do Rakouska jménem Reynwood Rupert a další tři po jeho synovi Clarkovi v. d. Heulisse (Reynwood Rupert x Ornella v. d. Heulisse), který byl rovněž zakoupen do chov. st. "Interris". Po prvních importech do této stanice byl také importován párek Parson (Jack) Russell teriérů z Dánska do chov. stanice "z Martínkovic" pana Svatopluka Frödeho (fena jménem Foxon´s Dita a pes jménem Dag). Dita byla hrubosrstá, černobílá a Dag hladkosrstý, krátkonohý trikolor. Oba, pes i fena byli uchovněni a spolu odchovali sedm vrhů (F, G, H, CH, I, J a K). Z obou zakládajících chovatelských stanic v ČR pokračovalo v chovu několik chovných jedinců (např. i má zakladatelka chovu Gala z Martínkovic). Až do roku 2001 se nedělo nic převratného, V chov. stanici "Interris" se narodily postupně vrhy O, P, R a S a v chov. stanici „z Martínkovic“ vrhy F, G a H. Pokud se narodily vrhy v jiných chovatelských stanicích, vždy se jednalo o kombinaci těchto linií, popřípadě o spojení polosourozenců a to Clarka v. d. Heulisse a některého odchovu z ch. s. „Interris“. Byly to např. chovatelské stanice „z Loutovce“, „z Rataj“ nebo „Tanenbruck“ (rakouské feny, matka s dcerou Queen a Hexi v. Schloss Tannbach). Po mé Gale z Martínkovic se postupně narodily vrhy C (tehdy ještě pod chov. stanicí „z Vitonského panství") a D ("Paleur") po psu Peper Jack Interris (Reynwood Rupert x Meggie v. d. Heulisse) a v roce 2002 i můj první vrh E (Paleur) ze zahraničního krytí v Rakousku (Claremorris Hawker x Gala z Martínkovic), dále jsem už Galu chovně nevyužívala. V chovu po ní působili v ČR Comtesa z Vitonského panství, manželů Kvěchových ("Lupus Johanus") a pes English Devil Paleur sl. Zemanové a jeho sestra English Beauty Paleur pana Miloše Hájka ("z Údolí podkovy"). Na Slovensku chovně působila fenka Desiré Paleur pana Richarda Chrabačky ("Cassovia Sunshine"). Přibližně v té době začala s chovem Parson (Jack) Russell teriérů také chovatelská stanice "Černý faun" paní Romany Spolkové, která vlastnila fenu Rose Jack Interris (Reynwood Rupert x Meggie v. d. Heulisse). Ta postupně odchovala vrh A po Clark v. d. Heulisse a vrh B po Sam Nock on Red Never The Last (Raindancer x Tonic). Jednalo se pouze o jednu fenku, zakladatelku chov. stanice "Quarterland", Bubble Černý faun. Dále v roce 2002 následoval jediný pes z vrhu C Černý faun, Cassidy Černý faun po dánském importu do Německa jménem Norlund Spacewalker.
Jediným, tehdy nepříbuzným psem v ČR, byl slovenský import Bastien Blind Date (Barsetta Edward x Barsetta Flamboyant), kterého v roce 2001 využila jako krycího psa chov. stanice „z Jeřeně“ paní Kateřiny Joskové. Její zakládající fena Axa z Loutovce byla právě kombinací feny Pretty W. Jack Interris a psa Daga. Po tomto jediném A vrhu byla Axa vykastrována kvůli podezření na Legg Calvé Perthes a další vrhy chov. stanice „z Jeřeně“ se uskutečnily na nových importech z Itálie a Belgie. V roce 2001 byly do ČR importovány 2 fenky. Jednalo se o Emmu v. d. Deutschbauerhube z Rakouska, paní Aleny Novotné-Tomalové (chov. stanice „Mandylion) a mou Gulabin's Gigi-Lou z Holandska ("Paleur"). V následujícím roce k nim přibyly z Itálie importovaná Abi Lolikuhn, z Belgie dovezený Another of Lovealoch a na podzim opět belgická fenka jménem No Limits of Mayvesta (všichni ch. s. „z Jeřeně“). První vrh po Gulabin´s Gigi-Lou se narodil v roce 2004 po německém otci Arthur by Windrush. Jedna z fen tohoto vrhu Finta Fň Paleur položila i základy chov. stanice "z Velfíku". Tím se ale už dostáváme k nedávné minulosti a současnosti českého chovu. 

Autor: Leona Urbanová

Chovatelská stanice: Paleur

www.parson-jack-russell.wz.cz